מטרות
לעצור לרגע את המרוץ שלנו אחרי היעדים והמטרות.
להתבונן בפרטים הקטנים שמרכיבים את התמונה הגדולה. 
פרטים שלפעמים נעלמים מעינינו במסלול החיים. 

מטרת הסדנאות היא העלאת המודעות והדגשת העוצמות שלנו, חיזוק החולשות שלנו ומתן כלים אופרטיביים לפיתוח מיומנויות בין אישיות.