ביו פידבק

ביו פידבק היא שיטה שמטרתה לסייע לאדם להשיג שליטה בתגובות פיזיולוגיות בלתי
רצוניות של גופו, וזאת באמצעות תהליך למידה הדרגתי המבוסס על מתן משוב לתפקודים 
אלו.
התפקוד הפיזיולוגי נמדד במכשור אלקטרוני מתקדם, המספק לפרט מידע מדויק על
התהליכים המתרחשים בגופו. המטרה המרכזית של השיטה היא לשפר את השליטה 
בתגובות פיסיולוגיות העלולות לפגוע בתפקוד החשיבתי, טעויות בשיקול לדעת, ו
כמו כן לגרום או להחריף בעיות רפואיות או פסיכולוגיות.
הביו פידבק משלב תחום ישן וחדש. גישות המבוססות על טכניקות הרפיה מהעולם העתיק עם גישות מערביות מתקדמות.