סדנאות
מנעד מציעה מגוון רחב של סדנאות בתחום מדעי ההתנהגות.
שיטת העבודה היא חוויתית.
אנו מאמינים כי באמצעות חוויה הלמידה יותר איכותית, והתכנים נטמעים בשגרת העבודה.
בסוף כל סדנא מוקדש זמן לאימון הקבוצה על התכנים שהועברו בסדנא.