לחץ ושחיקה
הלחץ מלווה אותנו בכל מעגלי החיים וגורם לירידה בתפוקה לתקלות והפסדים,
בסדנא זו נעלה את המודעות לגורמי השחיקה והלחץ וניתן כלים להתמודד עימם:
• מהם הגורמים ללחץ בעבודה ובכלל?
• איך הלחץ משפיע על תפקוד היום יומי?
• כיצד ניתן להתמודד עם הלחץ?
• תרגולים והקניית כלים להתמודדות