אסרטיביות
התנהגות אסרטיבית מהווה תנאי הכרחי להצלחה בעולם הניהול ובחיים בפרט.
בסדנא נרכוש כלים להקניית התנהגות זו:
• מהם התנאים המוקדמים לפיתוח אסרטיביות?
• פסיביות, אגרסיביות ומה שבניהם.
• מרכיבי האסרטיביות
• איך לעמוד על זכויותיי מבלי לפגוע באחר?
• כלים ליישום אסרטיביות.
• אימון וסימולציות.