ראיון עבודה
לעיתים ראיון עבודה אינטואיטיבי משיג את מטרתו, אך לעיתים האינטואיציות שלנו, עלולות להטעות
אותנו מכיוון שאנו מוטים בתפיסתנו בהטיות שיפוטיות. ראיון מובנה נותן פתרון לבעיה זו.
בסדנה זו אתייחס לנושאים הבאים:
• מהן מטרות ראיון העבודה?
• מה האמצעים העומדים לרשותנו לקבלת החלטה נכונה?
• הטיות שיפוטיות בראיון עבודה ודרכים להתגבר עליהן.
• כללים למהלך ראיון אפקטיבי.
• שאלות ומה עומד מאחוריהן?
• סימולציות בעריכת ראיון.