הצגה אפקטיבית של נושא
רעיון מעולה עלול ליפול עקב הצגתו הלא יעילה.
בסדנא זו נרכוש כלים לבניית פרזנטציה אפקטיבית.
• מדוע קשה לנו לעמוד מול קהל?
• כיצד להתמודד עם פחד קהל?
• מהן הכללים לבניית מצגת אפקטיבית?
• תרגול עמידה נכונה ושפת גוף מול קהל.
• טיפול בהתנגדויות.