מכירות
מכירה היא אמנות השכנוע .כיום, המכירה נמצאת בכל תחום, ממכירות מוצרים,שירות ועד
מכירה עצמית. תכני הסדנא:
• תהליך מכירה אפקטיבי
• אמנות השכנוע.
• טיפול בהתנגדויות.
• אימון.