מנהיגות
מה ההבדל בין מנהיג למנהל? מנהיג הוא מנהל, אבל הרבה פעמים מנהל אינו מנהיג.
בסדנא יינתנו הכלים הבאים:
• מי הוא מנהיג?.
• מנהיגות מעצבת.
• מנהיגות מכוח ההשפעה/סמכות/משאבים.
• איזה סגנון מנהיגות מאפיין אותי?
• דרכים להעלאת מוטיבציה.